Kontakty

Obchodný názov: Pharmeco, s.r.o.

Sídlo spoločnosti: J. Cikkera 5, Banská Bystrica 974 01

Pobočka Bratislava: Havlíčkova 34, Bratislava 811 04

IČO: 35 777 541

DIČ: 2020222314

IČ DPH: SK2020222314

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., IBAN:SK23 1100 0000 0029 4001 8971

e-mail: pharmeco@pharmeco.sk

Tel.: 02/4445 4300