Kontakty

Obchodný názov: Pharmeco, s.r.o.

Sídlo spoločnosti: J. Cikkera 5, Banská Bystrica 974 01

IČO: 35 777 541

DIČ: 2020222314

IČ DPH: SK2020222314

Bankové spojenie: Sberbank Slovensko, a.s. č. účtu: 4280038107/3100

e-mail: pharmeco@pharmeco.sk

Tel.: 02/4445 4300

Pobočka: Trnavská cesta 70, Bratislava 821 02